Bachelor en master

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Hier vindt u informatie over de bachelor- en masteropleidingen van de FMW.
Bachelor
Om een bacheloropleiding te kunnen volgen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen, moet u eerst solliciteren naar een officiersfunctie bij Defensie. Alle informatie daarover kunt u vinden op www.werkenbijdefensie.nl/studeren. De vooropleiding bepaalt voor welke functies u in aanmerking komt. In dit document kunt u de vooropleidingseisen vinden:
Vooropleidingsbeleid Ba opleidingen FMW versie oktober 2019.pdf
De bachelor modules Human factors en systeemveiligheid zijn wel toegankelijk voor civiele studenten.

De faculteit verzorgt de geaccrediteerde bacheloropleidingen voor de aspirant officieren van de Nederlandse krijgsmacht:
1. Krijgswetenschappen, in Breda
2. Militaire Bedrijfswetenschappen, in Breda
3. Militaire Systemen en Technologie, in Den Helder

Op www.nlda.nl vindt u alle informatie over deze opleidingen, waaronder studiegidsen en brochures.

Master
De wetenschappelijke masteropleidingen zijn toegankelijk voor militair en burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie en voor civiele studenten en personeel van buitenlandse Ministeries van Defensie.

De faculteit biedt de volgende geaccrediteerde masteropleidingen:
1. Military Strategic Studies, in Breda.
2. European Joint Master's in Strategic Border Management, deels in Nederland en deels in andere Europese landen.
3. Military Technology Processes and Systems, in Den Helder.
4. Compliance and Integrity in International Military Trade, in Breda.

Postacademische opleiding
Afgestudeerde juristen kunnen officier in de functie van militair jurist worden. Zij moeten dan de postacademische opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht (PAO MJDK) halen. De opleiding die 1,5 jaar duurt, bestaat uit delen van de Algemene Luitenantsopleiding, de Militair Wetenschappelijke Opleiding, de master Militair Recht van de Universiteit van Amsterdam en diverse stages.

Overig onderwijs
De FMW verzorgt naast het wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs ook onderwijsdelen voor bijvoorbeeld de Korte Officiers Opleiding (KOO) en de loopbaanopleidingen (o.a. Middelbare en Hogere Defensie Vorming) van de Nederlandse officieren. Kijk voor officiersfuncties die horen bij de KOO op www.werkenbijdefensie.nl/officier.