Onderzoek

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Onderzoek aan de FMW is relevant voor het onderwijs dat men verzorgt en voor Defensie als geheel, en draagt bij aan het verbeteren van militaire operaties.

Onderzoek van de NLDA richt zich voornamelijk op (militaire) disciplines, zoals strategie, commandovoering in militaire organisaties, leiderschap en ethiek, defensie economie, militair recht en geschiedenis, militaire logistiek en technologische domeinen, zoals het optimaliseren van operationele processen, navigatie, onderhoud, gevechtssystemen, C4I en militaire platformen. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met universiteiten.

Onderzoek aan de faculteit beperkt zich tot militair relevante, multidisciplinaire gebieden, die Strategic Research Orientations (SRO's) worden genoemd:
Dynamics of War and Peacemaking;
Managing Military Organisations;
Clustering Unmanned Military Systems;
Deployment and Deployability of Military Systems;
The Human(e) Factor in Present-day Military Practices;
Cyber Operations & Cyber Security.