Over de Faculteit Militaire Wetenschappen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt voor Defensie de militaire opleiding, de persoonsvorming en het academisch onderwijs. De geaccrediteerde wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen voor de (aspirant) officieren van de Nederlandse krijgsmacht en het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, wordt uitgevoerd door de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA.

Wetenschappelijk onderwijs
De faculteit is verantwoordelijk voor het verzorgen van drie geaccrediteerde bacheloropleidingen:
1. Krijgswetenschappen, in Breda
2. Militaire Bedrijfswetenschappen, in Breda
3. Militaire Systemen en Technologie, in Den Helder
(Informatie over deze bacheloropleidingen vindt u hier.)


En vier geaccrediteerde masteropleidingen:
1. Military Strategic Studies, in Breda
2. European Joint Master's in Strategic Border Management, deels in Nederland en deels in andere Europese landen
3. Military Technology Processes and Systems, in Den Helder
4. Compliance and Integrity in International Military Trade, in Breda

Het wetenschappelijke bacheloronderwijs is alleen toegankelijk voor de aspirant officieren van de Nederlandse krijgsmacht.
Het wetenschappelijke masteronderwijs is toegankelijk voor militair en burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie en voor civiele studenten en personeel van buitenlandse Ministeries van Defensie.

Wetenschappelijk onderzoek
Academisch onderwijs wordt onderbouwd door onafhankelijk academisch onderzoek. Onderzoek aan de FMW is relevant voor het onderwijs dat men verzorgt en voor Defensie als geheel en draagt bij aan het verbeteren van militaire operaties.

Onderzoek op de NLDA richt zich voornamelijk op militaire disciplines, zoals strategie, commando en controle in militaire organisaties, leiderschap en ethiek, defensie economie, militaire rechtspraak en geschiedenis, militaire logistiek en technologische domeinen, zoals het optimaliseren van operationele processen, navigatie, onderhoud, gevechtssystemen, C4I en militaire platformen. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met universiteiten.

Onderzoek aan de faculteit beperkt zich tot militair relevante, multidisciplinaire gebieden, die Strategic Research Orientations (SRO’s) worden genoemd:

Dynamics of War and Peacemaking;
Managing Military Organisations;
Clustering Unmanned Military Systems;
Deployment and Deployability of Military Systems;
The Human(e) Factor in Present-day Military Practices;
Cyber Operations & Cyber Security.
Positionering FMW
De FMW positioneert zich als een wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksinstituut dat een eigen, unieke positie heeft in vergelijking met de civiele universiteiten en de defensieorganisatie. Het unieke van de FMW betreft niet alleen haar focus op het militair onderwijs en onderzoek, maar ook het multidisciplinaire karakter van haar wetenschapsbeoefening en de verwevenheid met de militaire en de maritieme opleiding en vorming.

Missie FMW
Kernpunten van de FMW-missie zijn:

• thinking soldier: we leiden officieren wetenschappelijk op en bieden, samen met de andere onderdelen van de NLDA, de mogelijkheid voor een leven lang leren;

• officer scholar: we leveren academisch gevormde en eventueel gepromoveerde officieren voor kennisintensieve functies binnen Defensie;

• think tank: ons door Defensie gefinancierde onderzoek vloeit in eerste instantie voort uit de eisen die de eigen wetenschappelijke opleidingen stellen aan het onderzoek. Daarnaast heeft de faculteit een eigenstandige, strategische kennisfunctie voor Defensie, gefinancierd door de huidige eerste geldstroom, waar mogelijk aangevuld met fondsen voor speciale onderzoeksprojecten ten behoeve van specifieke opdrachtgevers binnen en buiten Defensie (tweede en derde geldstromen).