Cyber operations & cyber security

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
Cyber operations & cyber security

Contact: Brigadegeneraal prof. dr. Paul Ducheine (LL.M.)
E-mail: PAL.Ducheine.01@mindef.nl

Het onderzoeksdomein cyberoperaties bleek in 2017 onverminderd populair: zowel qua hard als voor soft cyber operaties.
‘Harde’ cyberoperaties gebruiken digitale instrumenten om digitale effecten te realiseren (bijvoorbeeld malware of diensten of communicatie te verstoren) zoals in Oekraïne waar in december 2016 andermaal de elektriciteitsvoorziening werd geraakt. Ook WannaCry en NonPetya waren in Nederland spraakmakende voorbeelden, waarbij Maersk miljoenen schade opliep.

‘Zachte’ cyberoperaties gebruiken ‘slechts’ het digitale domein (cyberspace) om cognitieve effecten te sorteren binnen een bepaalde doelgroep. In 2017 bleek dat de Amerikaanse Presidentsverkiezingen (in 2016) hier mogelijk door beïnvloed zijn. Een van onze masterstudenten studeert hier in 2018 op af.

Beide typen, hard en soft cyber operaties, staan centraal in een hoofdstuk in NL Arms 2017: Manoeuvring and Generating Effects in the Information Environment (Ducheine, van Haaster & van Harskamp). Hierin zetten de onderzoekers het concept manoeuvreren of het realiseren van effecten in en via cyberspace uiteen. Een concept dat zowel in als buiten conflicten conceptuele steun geeft aan besluitvormers en planners/uitvoerders.

Het concept hard cyber operaties concentreert zich daarnaast rondom targeting vraagstukken. Enerzijds betreffende doelkeuze, anderzijds inzake collateral damage. Ze passen in het vraagstuk hoe deze operaties te reguleren in tijden van conflict. Onderzoekers zijn Van Essen, Maathuis en Van den Bosch.