• Onderzoek
  • The human(e) factor in present-day military practices

The human(e) factor in present-day military practices

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
The human(e) factor in present-day military practices

Contact: Prof. dr. Désirée Verweij
E-mail: DEM.Verweij.01@mindef.nl

Onderzoek binnen deze SRO richt zich op de cruciale rol van de menselijke factor in de militaire praktijk in de dubbele betekenis van het begrip ‘menselijk’: zowel ‘de mens betreffend’ als ‘humaan’. Er is een unieke en complexe relatie tussen ethiek en geweld in de militaire praktijk. De complexe combinatie van taken en doelstellingen die de krijgsmacht heeft en de technologie die wordt gebruikt om deze doelen te bereiken, genereren veel ethische, politieke, organisatorische en culturele vragen en dilemma’s. Op basis van deze vragen en dilemma’s zijn drie onderzoeksthema’s vastgesteld, waaraan meerdere interdisciplinaire onderzoeksprojecten zijn gekoppeld. Deze projecten tonen allemaal verschillende maar tegelijkertijd met elkaar verbonden aspecten van de menselijke factor in de moderne militaire praktijk.

Onderzoeksthema 1: Ethiek, Leiderschap en Identiteit
Dit thema omvat onderzoeksprojecten met betrekking tot morele vorming, deugdethiek, morele verantwoordelijkheid (zowel individueel als politiek), leiderschapsontwikkeling en leiderschapsvorming.

Onderzoeksthema 2: Morele en Psychosociale Dynamiek
Het onderzoek binnen dit thema betreft projecten gericht op de effecten van de psychosociale en morele dynamiek waar militair personeel vandaag de dag mee wordt geconfronteerd, zowel in vredestijd als tijdens missies. Het gaat dus o.a. om de effecten van stress, het belang van veerkracht (weerbaarheid), onderzoek naar gender en diversiteit en onderzoek naar moral injury en zorg voor veteranen en militaire families.

Onderzoeksthema 3: Systeem Veiligheid
Dit thema omvat onder andere onderzoeksprojecten die vanuit een organisatorische invalshoek kijken naar veiligheid (met name dus het organiseren daarvan) en samenwerking in crisisomstandigheden. Beide zijn van essentieel belang voor Westerse defensieapparaten in de 21e eeuw.