• Onderzoek
  • Deployment and deployability of military systems

Deployment and deployability of military systems

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
Deployment and deployability of military systems

Contact: Prof. dr. ir. Tiedo Tinga
E-mail: T.Tinga@mindef.nl

De SRO Inzet en Inzetbaarheid beoogt methodes en tools te ontwikkelen om de inzet van militaire systemen te optimaliseren en de beschikbaarheid van materieel op een efficiënte en effectieve manier te verhogen.

Voor de optimale inzet wordt gebruik gemaakt van modelleren & simuleren en van spel-theoretische risicoanalyse. Daarmee kunnen vragen als “Hoe kun je het beste als kustwacht of Marechaussee patrouilleren?”, “hoe kun je met onbemande systemen het beste mijnenvegen?“ op een kwantitatieve manier worden beantwoord. Het onderzoek richt zich daarmee op de relatie tussen operationele effectiviteit enerzijds, en technische parameters en specificaties van (innovatieve) militaire systemen anderzijds.

Systemen kunnen echter pas worden ingezet als ze beschikbaar zijn. De SRO richt zich daarom naast de inzet ook op onderhoud en life cycle management. Focus in dit deel van het programma ligt op het voorspelbaar maken van storingen (predictive maintenance), door het modelleren van faalmechanismen (vermoeiing, corrosie, slijtage) en het ontwikkelen van geavanceerde condition monitoring technieken. Deze modellen vormen daarna weer input voor optimalisatie van het onderhoudsproces en de logistieke keten. Daarnaast wordt gewerkt aan (big) data-analyse en het ontwikkelen van decision support tools, die wapensysteemmanagers ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen.

De belangrijkste publicaties van 2017:
1. Jonge, B. de, Teunter, R., & Tinga, T., The influence of practical factors on the benefits of condition-based maintenance over time-based maintenance. In: Reliability engineering & system safety, 158, 21-30.

2. Laan, C.M., Mijden, T. van der, Barros, A.I., Boucherie, R.J., Monsuur, H., An Interdiction Game on a Queuing Network with Multiple Intruders. In: European Journal of Operational Research, vol 260 (3): 1069-1080.

3. Evers, L., Barros, A.I., Monsuur, H., Wagelmans, A., UAV mission planning: from robust to agile. In: Military logistics: Research Advances and Future Trends, Springer OR/CS Series. pp1-17, 2015.

4. Homborg, A.M., Westing, E. van, Tinga, T., Ferrari, G.M., Zhang, X., Wit, J.H. de & Mol, J.M.C., Application of transient analysis using Hilbert spectra of electrochemical noise to the identification of corrosion inhibition. In: Electrochimica Acta, 2014. 116: p. 355– 365.

5. Tinga, T., Tiddens, W. W., Amoiralis, F., & Politis, M., Predictive maintenance of maritime systems: models and challenges. In M. Cepin, & R. Bris (Eds.), Safety & Reliability - Theory and Applications: Proceedings of the 27th European Safety and Reliability Conference (ESREL 2017) (pp. 421-429). [55] Taylor & Francis.