• Onderzoek
  • Clustering unmanned military systems

Clustering unmanned military systems

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
Clustering unmanned military systems

Contact: Prof. dr. ir. Erik Theunissen
E-mail: E.Theunissen@mindef.nl

Binnen deze SRO vormen de thema’s veilige navigatie, sensor & data systemen, wapensystemen, en gedistribueerde command & control (C2) systemen de basis voor het onderzoek. Het onderzoek is zodanig gestructureerd dat een deel van de onderwerpen die op de agenda van de Defensie Materieel Organisatie staan ook worden belicht in de SRO.
Voor efficiënte inzet van onbemande systemen is een hoge autonomie van de navigatie vereist. De automatisering van navigatiebesluiten noodzaakt een ondubbelzinnige objectivering en weging van de criteria die aan elk besluit ten grondslag liggen. Binnen het onderzoek naar detect and avoid systemen vormen risico-gedreven prestatiecriteria de basis van de algoritmes.

Een onbemand platform dat gebruikt maakt van satellietnavigatie is kwetsbaar voor cyberdreigingen zoals Spoofing. Het onderzoek richt zich op identificeren, classificeren en repliceren van dergelijke kwetsbaarheden en het ontwikkelen van tegenmaatregelen.
Complexere samenwerkingsverbanden en integratie van commandovoering met overige bedrijfsvoering voor militaire systemen stellen hoge eisen aan C2-software. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van technieken en tools voor het efficiënt realiseren van betrouwbare C2-software van hoge kwaliteit.

Het onderzoek naar wapensystemen richt zich voornamelijk op het in kaart brengen van de prestatie van Noord-Koreaanse en Iraanse raketsystemen op basis van analyse, modelvorming en simulatie.