Managing military organisations

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
Managing military organisations

Contact: Prof. dr. Paul van Fenema & prof. dr. Robert Beeres
E-mail: PC.v.Fenema@mindef.nl & RJM.Beeres@mindef.nl

Binnen deze SRO onderscheiden we drie samenhangende onderzoeksdomeinen: (1) strategisch organiseren, (2) militaire operaties en (3) voorbereiden op de toekomst. De onderstaande figuur presenteert deze domeinen alsmede belangrijke onderzoeksthema’s binnen deze domeinen.

In de afgelopen jaren lag de focus van de SRO vooral op strategisch en operationeel management. We verwachten echter dat in de komende jaren er meer nadruk wordt gelegd op ‘voorbereiden op de toekomst’, in het bijzonder gericht op kennis- en innovatiemanagement. De missies in Afghanistan en de lopende missie in Mali laten zien dat de krijgsmacht behoefte heeft aan meer aanpassingsvermogen om adequaat op de technische en operationele veranderingen en omschakelingen van de tegenstander te kunnen reageren.

Bovendien gaan de technische ontwikkelingen zo snel en zijn ze zo doordringend dat innovatie-onderzoek een onvermijdelijk nieuw focusgebied is binnen deze SRO.