Dynamics of war and peacemaking

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
Dynamics of war and peacemaking

Contact: Prof. dr. ir. Georg Frerks
E-mail: GE.Frerks@mindef.nl
De voortdurende internationale spanningen aan de Europese grenzen onderstrepen het belang van de thema’s binnen deze SRO. ISIS’ en Ruslands’ houding en aanpak geven feitelijk de thema’s van deze SRO weer, o.a.; strategische communicatie, het probleem van engaging non-state actors en targeting. Europese landen, de EU en NATO staan voor de uitdaging om zich aan te passen aan de snel veranderende veiligheidssituatie overal in Europa waarbij zij de literatuur over militaire innovatie en aanpassing in beeld brengen.

Inlichtingen organisaties hebben moeite met het begrijpen van en reageren op de bedreigingen voor nationale en internationale veiligheid die door verschillende soorten statelijke en niet-statelijke actoren worden geuit. Men vreest immers dat de Russische inspanningen om de verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden ook naar Europa zullen worden uitgebreid. Ondertussen zijn strategische, operationele, juridische en politicologische vraagstukken over de dynamiek van stabilisatie operaties, counter-insurgency en terrorismebestrijding nog steeds in de voorhoede van het militaire en wetenschappelijke debat.

De belangrijkste publicaties van 2017:
1. Baudet, F., (et al.), Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali. Between learning and law (Den Haag 2017).

2. Gill, T.D. (et al.), Yearbook of International Humanitarian Law Vol. 19, 2016, Springer Academic Publishers/ TMC Asser Institute (2017), ISBN: 978-94-6265-212-5, 335 pp.

3. Kitzen, M.W.M., ‘Legitimacy is the main Objective’: legitimation in population-centric counterinsurgency. In: Small Wars & Insurgencies, 28:4-5

4. Osinga, F.P.B., Winning Without Killing: The Strategic and Operational Utility of Non-Kinetic Capabilities in Crises, (co-editor with Ducheine, P.A.L), Springer, The Hague, 2017

5. Rietjens, S.J.H. and Waard, E.J. de, “UN peacekeeping intelligence: The ASIFU experiment”. In: International Journal of Intelligence and Counterintelligence. Vol. 30, No. 4., p. 532-556.